Oppdretts-Rogaland i samleteine?

Hydro Seafood Rogaland kan bli finneklippet av et forslag om eierbegrensninger i oppdrettsbransjen. Nå får selskapet indirekte støtte av fra Magnhild Meltveit Kleppa.