Ny fylkesskattesjef

Aase Marit Fjellanger er ansatt som ny fylkesskattesjef i Rogaland etter Jan Ivar Brønn.