Rogalandsforskning med i EU-forsøk på prosessvann

30 institutter i Europa skal nå i gang med omfattende miljøforskning rundt mulige skadevirkninger av oljeholdig prosessvann fra oljevirksomheten.