Statoil tar likevel avstand fra sexkjøp

Statoil tar likevel avstand fra at ansatte kjøper sex undertjenestereiser med selskapet. Debatten rundt sexkjøp de sistedagene gjør at Statoil nå vil se nærmere på sitt egetverdigrunnlag.