Vil ta ut større utbytte

En undersøkelse viser at 51 av bedriftene i Rogaland venter å foreta skattemessige tilpasninger som følge av Skauge-utvalgets arbeid. Skauge-utvalget foreslår å gjeninnføre utbytteskatt.