Tok tentamen med et smell

Mange elever kan nok tenke seg litt dynamitt på tentamen, men ikke mange får godkjent prøven med det.