Trekker varselet om å si opp blåresept-avtalen

Norges Apotekerforening trekker tilbake varselet om å si opp blåresept-avtalen med Rikstrygdeverket.