Tine vil fortsatt ha Frøyland

Melkebonden Jostein Frøyland fra Time tar fatt på sitt fjerde år som styreleder i det bondeeide milliardkonsernet Tine BA, hvis årsmøtet er enig i valgkomiteens enstemmige innstilling.