• Advokat Eyvind Mossige har ført ankesaken for kvinnen. Jon Ingemundsen

Ansatt får erstatning etter oppsigelse, og rett til å stå i stilling etter virksomhetsoverdragelse

En ansatt som ble sagt opp i CHC Helikopterservice etter skifte av leverandør, har vunnet retten til å fortsette i stillingen i Bristow Norway og får 637.000 i erstatning.