• – Mange lo av oss da vi kjøpte eiendommen, forklarer entreprenør Olav Stangeland. TS Stangeland

Lokale kjendiser casher inn stor gevinst på salget av Kverneland-eiendommen

– Mange lo av oss da vi kjøpte eiendommen, forklarer entreprenør Olav Stangeland.