Ikke lommer, men strukturer!

Cecilie Hiorth blir trist over at vi har så lavt kunnskapsnivå heri landet når det kommer til geologi og leting etter olje.