Fortsatt kommunal skatteinnkreving

Et overveldende flertall mener at kommunene fortsatt skal ha ansvaret for skatteinnkrevingen.