9.000 kroner til alle etter sykehusmekling

Det blir ingen streik blant de ansatte på sykehusene etter atpartene i meklingen har godtatt meklingsmannens skisse til løsning.