Widerøe overtar vestlandsrutene

Widerøes Flyveselskap øker både stab og flypark når selskapet overtar vestlandsflygingene til SAS, med Sola inkludert, fra neste sommer.