Oppdrettsnæringen tjener mer

Oppdrettsbransjen venter en pen fortjeneste på levering av fisk til EU.