Anke mot Lyse-gass ubehandlet

Over ett år etter anken mot Lyses gasskraftprosjekt, har Miljøverndepartementet ennå ikke svart. — Vi er fratatt ankeretten, sier Naturvernforbundet.