Flere støtter streik enn lockout

Et stort flertall av befolkningen støtter streik som virkemiddel i en arbeidskonflikt, mens under halvparten mener lockout er akseptabelt.