Får kritikk for styringen av BaneTele AS

Samferdselsdepartementet, Jernbaneverket og ledelsen i BaneTele AS får i en rapport fra Riksrevisjonen kritikk for manglende styring av BaneTele.