- Gigantprosjekter trues av oljeskatten

Milliardinvesteringer på Statfjord, Volve-utbyggingen og satellittutbygginger på Gullfaks og Norne er i fare dersom skattereglene ikke endres, sier konserndirektør Henrik Carlsen i Statoil.