Betinget for Stensland

Investor Jan-Olav Steensland er dømt til 45 dager betinget fengsel for uaktsom innsidehandel med Tomra-aksjer høsten 2001, melder dn.no.