Hard kamp om gassen frå Skarv

Statoil og BP står på kvar si side i beinhard drakamp om gassen fra Skarv-feltet utanfor Midt-Norge. BP vil opna for utvida eksport, medan Statoil vil landa gassen på Kårstø.