Lang streikerekke på sokkelen

Streik og lockout har vært et hyppig virke-middel i tariffkonflikter på norsk sokkel. Tvungen lønnsnemnd likeså.