Slått konkurs uten grunn

I 2001 ble Olav Helliesen slått konkurs fordi Rogalandfylkesskattekontor mente han skyldte 971.000 kroner imerverdiavgift. Nå har Stavanger tingrett fastslått at kravet varfeil.