Klokkertro på lokal produksjon

Teknologibedriften Hitec Products blåser av utflaggingsprat i næringslivet. Lokal produksjon er et suksesskriterium, sier markedssjef Tor Atle Deisz.