Norske kyllinger for dyre for EU

EUs importstans av thailandsk fjørfe gir kyllingmangel på Kontinentet. Men norske broilere blir for dyre for EU-markedet.