Sprit og gaver gir Nopef skattetrøbbel

Fylkesskattekontoret mener forbundslederLars Anders Myhre i Nopef i 1998 mottok 192.000 kroner i ulikegodtgjørelser, som skulle vært oppgitt til beskatning. Nopeftilbakeviser i stor grad påstandene.