Hodejakt i byggebransjen

Norge mangler 14.000 håndverkere. Akutte mangel på fagarbeidere oglærlinger har ført til fotball-lignende tilstander i jakten påmedarbeidere.