Minus 44 millioner kroner for Aker Maritime

Kjell Inge Røkke-selskapet Aker Maritime hadde i første halvår et resultat etter finansielle poster på minus 44 millioner kroner.