Norge tjener på EU-forbud

EU-forbudet mot fiskemel i drøvtyggerfôr rammer i svært liten grad norske fiskemelbedrifter. De samlede EU-tiltakene mot kugalskap gir trolig prisløft for norsk fiskemel.