NHO vil bytte arbeidsgiveravgift med pensjon

Ved at bedriftene innfører en obligatorisk pensjonsordning for de ansatte, verdt mellom 30 og 70 millioner kroner, håper NHO å få redusert arbeidsgiveravgiften tilsvarende.