Kjøtet kan bli dyrare

Svine— og storfekjøt kan bli dyrare, til trass for at lågare matprisar og dermed mindre grensehandel var eit viktig mål for Regjeringa i årets jordbruksoppgjer.