Klart flertall for Normisjon

I dag konstitueres den nye organisasjonen Normisjon. Grasrota i Indremisjonsselskapet og Santalmisjonen har gitt klarsignal med solid flertall.