Sviktende salg hos Reime AS fører til reduksjon

Reime AS på Nærbø må redusere staben, men det er ikke avgjort hvor mange som må gå.