Ikke gode busser med Statoil

Stortingsrepresentant Hallgeir H. Langeland (sv) reagerer skarpt mot at Statoil sponser ansattes bilbruk med rentefrie lån.