Hogg riggen i Mekjarvik

Stavanger interkommunale havnevesen vil ha mer arbeid med opphogging og gjenbruk av gamle oljerigger i Mekjarvik.