Henger etter lokalt

Veksten i antall midlertidig ansatte har ikke helt nådd Stavanger.