Et budsjett for politiske skillelinjer

Næringslivet må bære store deler av den innstrammingen som skal hindre økte renter i Norge. Det kan gi klarere politiske skiller.