Korsvolds opsjonshandel, styrets ansvar

– Hvis det har forekommet brudd på verdipapirhandelloven i et selskap, er dette styrets ansvar, sier avdelingsdirektør Eirik Bunæs i Kredittilsynet til NTB.