• Leder i Norsk Studentorganisasjon Ola Magnussen Rydje vil svekke stillingsvernet for ansatte ved høyskoler og universiteter. Loven står i veien for å kunne gjøre nødvendige grep for å bedre kvaliteten i norsk utdanning, mener han. Ørn E. Borgen

Synes det er for vanskelig å sparke professorer

Store omorganiseringer ved høyskoler og universiteter er på trappene. Leder i Norsk Studentorganisasjon (NSO) Ola Magnussen Rydje synes det bør bli lettere å si opp ansatte.