• Reglene påbyr arbeidsgiver å gi lønnsopplysninger, dersom arbeidstaker har mistanke om diskriminering grunnet seksuell orientering, kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel/adopsjon, nasjonal opprinnelse, avstamming, hudfarge, språk, religion, livssyn, eller nedsatt funksjonsevne. Colorbox

Du har rett til å vite kollegenes lønn