• Min klare anbefaling at terskelen senkes for rapportering fra ansatte som blir utsatt for vold og trusler, og at arbeidsgiver melder dette videre til NAV, mener Carl Gunnar Sandvold. Colorbox

All vold i helsevesenet blir ikke rapportert

Aftenbladet hadde nylig et oppslag om at 10.100 skader og hendelser i helsevesenet i Sandnes ble rapportert av ansatte i fjor. I Stavanger var tallet bare 2300. Noe av forklaringen på dette misforholdet kan være at enkelte ansatte har høyere terskel enn andre på hvor grensen går på å rapportere, mener advokat Carl Gunnar Sandvold.