• Min klare anbefaling at terskelen senkes for rapportering fra ansatte som blir utsatt for vold og trusler, og at arbeidsgiver melder dette videre til NAV, mener Carl Gunnar Sandvold. FOTO: Colorbox

All vold i helsevesenet blir ikke rapportert

Aftenbladet hadde nylig et oppslag om at 10.100 skader og hendelser i helsevesenet i Sandnes ble rapportert av ansatte i fjor. I Stavanger var tallet bare 2300. Noe av forklaringen på dette misforholdet kan være at enkelte ansatte har høyere terskel enn andre på hvor grensen går på å rapportere, mener advokat Carl Gunnar Sandvold.