Bred front mot Giske-modellen

Stortingsflertallet går trolig imot Trond Giskes modell for nyeuniversiteter i Norge.