Arbeidsledig skeptisk til mer vikarbruk

Arbeidssøker Carlos Ramirez er både arkitekt og har ITK-utdannelsefra London. Han er skeptisk til forslaget om flere midlertidigestillinger.