Sterk misnøye med oljemeldinga

Verken oljeindustrien eller miljøvernere er særlig fornøyde medregjeringens oljemelding. Oljeminister Einar Steensnæs (KrF) menerpå sin side at meldinga gir målrettede tiltak som vil løseframtidige utfordringer for norsk oljeindustri.