Ikke uaktsomt å ha bankkort og kode sammen

Høyesterett slår fast at en DnB-kunde som oppbevarte bankkort-koden kamuflert i en 7. sans, ikke opptrådte grovt uaktsomt.