• Mona Rege, Elin Zenker Aune og Line Svingen driver organisasjonen 4Africa. De tre har gitt vanskeligstilte kvinner i Uganda muligheter de ikke hadde fra før. Jon Ingemundsen

De har gitt 50 kvinner i Uganda fast jobb

På bare to år har tre norske kvinner sysselsatt 50 vanskeligstilte kvinner i Uganda gjennom organisasjonen 4Africa. 40 av kvinnene er hiv-positive.