Stadig global korn-knapphet

FNs matvareorganisasjon FAO har oppjustert anslagene for global kornproduksjon i 2011/2012, men poengterer også at verden balanserer på kanten av kornmangel.