Egen havarikommisjon mot lakserømminger

Fiskeoppdretterne går i seg selv og erkjenner at de ikke har vært nok på hugget for å hindre at fisk kommer på rømmen. Nå iverksettes flere nye tiltak.