Sykepleierbarn blir sykepleiere

Tross lav lønn, slit— somme turnuser og et nedslitt helsevesen, velger barn av sykepleiere å bli sykepleiere selv.