Polaris tjente mer på færre aviser

En kraftig økning i inntektene fra digitale medier bidro til å løfte resultatet i Polaris Media i 2010. Konsernet endte med et overskudd på 100 millioner kroner før skatt.